Näs gård har en lång och anrik historia. Huvudbyggnaden med sina två flyglar ligger vackert belägna vid sjön Sparren i Rö socken, Norrtälje kommun i Uppland. Gården är ett tydligt exempel på en välbevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet.

Miljön runt Näs är tydligt präglat av historiska händelser och sammanhang samt klassas som ett kulturellt riksintresseområde.

Idag är Näs gårds främsta verksamhet ridanläggningen med ridhus, ridundervisning och inackordering av islandshästar.

Under 2020/2021 har gården investerat i att anlägga och utveckla en våtmark på ca 4 ha. Denna miljöinvestering har delvis finansierats med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.