Näs Herrgård – historia

1624 skänkte Gustav Il Adolf Näs till Hans Nilsson, borgmästaren i Stockholm.
Gården gick därefter över till hans son Gustav Hansson Taubenfelt.

1682 återtog kronan gården och tjänade under en period som rusthåll åt armén. Därefter bytte gården ägare ett antal gånger. 1773 förvärvades gården av krigsrådet, sedermera statssekreteraren Carl Eric Wadenstierna.

Herrgårdsbyggnaden och flyglarna är kvar i sitt ursprungliga skick sedan 1775. Flyglarna byggdes tidigare, södra flygeln runt 1690 och norra flygeln 1700.

Övriga byggnader på gården, ekonomibyggnader, är byggda under perioden 1780 till 1970. Senaste tillskottet är ridanläggningen med ridhus, två stallängor och servicehus  (byggår 2017).