Historia Näs Herrgård

HISTORIA — NÄS HERRGÅRD

 

1624 skänkte Gustav Il Adolf Näs till Hans Nilsson, borgmästaren i Stockholm.
Gården gick därefter över till hans son Gustav Hansson Taubenfelt.
1682 återtog kronan gården och tjänade under en period som rusthåll åt armen. Därefter bytte gården ägare ett antal gånger, 1773 förvärvades gården av krigsrådet, sedermera statssekreteraren Carl Eric Wadenstierna, som genom arv och lyckosamma affärer blev en mycket förmögen man.

Gården ärvdes 1787 av hans äldsta dotter Sophia, gift med friherre Lars August Mannerheim, ämbetsman och politiker. Vid Mannerheims död 1835 övergick gården till döttrarna Fredrica Carolina, Augusta Ulrica, gift Oxenstierna, och Sophia Helena. Den förstnämnda var gift med överintendenten Fredrik Samuel Silverstolpe, och med dem kom Näs till släkten Silverstolpe, som fram till 1990 ägde gården.

 

BOSTADSBYGGNADER

På gården finns 4 bostadsbyggnader. Corps de logi (byggår 1773 – 1775). Norra flygeln (byggår ca 1690). Södra flygeln (byggår ca 1700). Dragontorpet (byggår ta 1800).

ÖVRIGA BYGGNADER

Det finns 18 ekonomi- och övriga byggnader byggda under perioden 1780 till 1970. Allt ifrån smedja, brygghus till lusthus och Sans pareile.
Senaste tillskottet är ridhuset, två stallängor och servicebyggnad (byggår 2017).

MARK

Gården består idag av ca 180 ha mark samt en större del av Sjön Sparren.